Close icon
Close icon

Róisín Nic Dhonncha

Róisín Nic Dhonncha

MA (OÉ, Gaillimh)
Léachtóir (Lecturer)

Research interests

An béaloideas, an litríocht bhéil, léann an chultúir, an prós comhaimseartha.