Close icon
Close icon

Oifigeach na Gaeilge

Maidir Le

Tá ról lárnach agus tábhachtach ag Oifigeach na Gaeilge in ardú próifíl agus stádas na Gaeilge sa choláiste trí chéile.

Cothaítear timpeallacht chruthaitheach ar mhaithe le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sna slite seo a leanas:

 • Mar chomhairleoir, tacóir agus áisitheoir maidir le cur chun cinn agus le húsáid na teangain laistigh den choláiste.
 • Ag cabhrú leis an bhfoireann forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm agus iad a choimeád ar an eolas maidir leis na dualgais atá ar an gcoláiste mar chomhlacht poiblí faoin reachtaíocht chéanna.
 • Ranganna Gaeilge a chur ar siúl don fhoireann
 • Eolas a chur ar fáil faoi imeachtaí agus forbairtí sa Ghaeilge
 • Imeachtaí sóisialta a eagrú; Seachtain na Gaeilge, ceardlanna, turasanna Gaeltachta.
 • Obair áirithe aistriúcháin
 • Dátheangachas.
 • Ballraíocht ar choistí leasmhara éagsúla–Bord na Gaeilge ina measc
 • Riarthóir ar an Seomra Caidrimh i bhFoirgneamh na Leabharlainne

The Irish Officer acts as facilitator and support to all staff in college in the promotion and use of Irish in an non-academic setting:

 • The Irish Officer provides Irish language classes for staff who wish to improve their language skills, based on need
 • MIC comes under the aegis of the Official Languages Act 2003 and one of the duties of the Irish Language Officer is to advise and inform college of its duties under this legislation 
 • The IO organises events throughout the year to promote and encourage the use of Irish in a relaxed and informal way
 • Translation work
 • Bilingualism–working with various departments within college with signage, notices, press releases, forms, letters etc.
 • Membership of various committees
 • Administrator of An Seomra Caidrimh

Foireann

No results.

 • Maidir Le
 • Foireann