Close icon
Close icon

Fáilte go Coláiste Mhuire gan Smál

Is Coláiste Caitliceach tríú leibhéal Oideachais agus Saorealaíon é Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, a bunaíodh in 1898, atá nascaithe go hacadúil le hOllscoil Luimnigh. Is institiúid ilchampais é an Coláiste, le daonra de bheagnach 5,000 mac léinn cláraithe ar chláir a phléann le Bun-oideachas, le hIar-bhunoideachas, leis na Dána agus le Cúram agus le hOideachas na Luath-Óige, mar aon le réimse de chláir iarchéime ag leibhéal an Dioplóma, na Máistreachta agus na Dochtúireachta.

meta description
Is Coláiste Caitliceach tríú leibhéal Oideachais agus Saorealaíon é Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, a bunaíodh in 1898, atá nascaithe go hacadúil le hOllscoil Luimnigh. Is institiúid ilchampais é an Coláiste, le daonra de bheagnach 5,000 mac léinn cláraithe ar chláir a phléann le Bun-oideachas, le hIar-bhunoideachas, leis na Dána agus le Cúram agus le hOideachas na Luath-Óige, mar aon le réimse de chláir iarchéime ag leibhéal an Dioplóma, na Máistreachta agus na Dochtúireachta.