Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas
An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh

The organiser and keynote speakers of the second All-Ireland Research Conference on Immersion Education at MIC Limerick in 2018

Beidh an triú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas - An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh ar siúl an 10 agus 11 Meitheamh 2022 i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire. Is é is aidhm leis an gcomhdháil idirnáisiúnta seo an lucht léinn, cleachtóirí agus daoine gairmiúla a thabhairt le chéile chun taighde, teoiric agus dea-chleachtais an tumoideachais a chomhroinnt agus a phlé, agus chun plé gairmiúil bríoch a thionscnamh agus a chothú i dteangacha, ar leibhéil agus i gcomhthéacsanna éagsúla an tumoideachais. Imeachtaí Roimhe Seo

All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Páipéar taighde á chur i láthair ag an Ollamh Muiris Ó Laoire MTU ag Comhdháil an Tumoideachais 2018
Attendees at the second All-Ireland Research Conference on Immersion Education at MIC Limerick in 2018
Lucht freastail ó chomhpháirtithe na comhdhála ag Comhdháil an Tumoideachais 2018
Prof. Pádraig Ó Duibhir with his book Immersion Education: Lessons from a Minority Language Context at the second All-Ireland Research Conference on Immersion Education at MIC in 2018
Seolann an tOllamh Pádraig Ó Duibhir, DCU, a leabhar ag Comhdháil an Tumoideachais 2018
All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Eochairaitheasc á thabhairt ag an Ollamh Diane Tedick, Ollscoil Minnesota ag Comhdháil 2015
All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Dr Gabrielle Nig Uidhir, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Féiriste, i mbun páipéir i 2018