Close icon
Close icon

An Dr Shane Grant

An Dr Shane Grant

B.Oid (MIC), PhD (MIC)
Ánra Teagaisc sa Ghaeilge/Teaching Fellow in Irish

Research interests

An chruthaitheacht, cothú agus cleachtais fhilí comhaimseartha na Gaeilge, nua-litríocht na Gaeilge, litríocht Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh, na healaíona teangabhunaithe, nuachainteoirí na Gaeilge, léann an aistriúcháin, sealbhú agus teagasc an tarna teanga, an tsochtheangeolaíocht agus an phleanáil teanga.

Creativity, fostering of creativity and creative practices of contemporary Irish language poets, modern Irish language literature, literature of the West Kerry and Iveragh Peninsulas, oral Irish language arts, new speakers of Irish, translation studies, second language teaching and acquisition, sociolinguistics and language planning.

More information

Tá Shane ina Ánra Teagaisc sa Ghaeilge leis an Roinn um Oideachas Teanga agus Litearthachta i nDámh an Oideachais. Bhain sé a bhunchéim amach sa bhunoideachas ó Choláiste Mhuire Gan Smál agus thug sé faoi chéim dhochtúra san institiúid chéanna le Roinn na Gaeilge, Dámh na nDán. Bhain a thráchtas dochtúireachta le cothú agus cleachtais fhilí comhaimseartha Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh. Chaith sé tréimhse ag teagasc le Roinn na Gaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál agus le Léann na Gaeilge, Scoil na Gaeilge, an Bhéarla agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh. Chaith sé tréimhse mar thaighdeoir le hÚdarás na Gaeltachta agus le Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh chomh maith. 

Shane is a teaching fellow in Irish with the Language and Literacy Education Department. He graduated from Mary Immaculate College with a Bachelor of Education and he undertook a PhD in Modern Irish with Roinn na Gaeilge in the same institute. His doctoral thesis looked at the conditions that foster creativity among a group of 16 contemporary Irish language poets in the Gaeltacht regions of the West Kerry peninsula and South Kerry Iveragh peninsula. He has taught with Léann na Gaeilge in the School of Irish, English and Communications in the University of Limerick and with the Department of Irish, MIC. He has also worked as a Researcher with the Research and Sectoral Development Department of Údarás na Gaeltachta and with Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh.