Close icon
Close icon

Gaeilge

Blog: Ghairm ar Pháipéir: Comhdháil Speisialta chun Mícheál Ó hAirtnéide a cheiliúradh

by Gaeilge

Sa bhliain 2019 beidh fiche bliain ann ó cailleadh an file Michael Hartnett/Mícheál Ó hAirtnéide (1941-1999). ‘Limerick’s Lorca’ a thug Séamas Heaney ar Hartnett ach ba mhinic a cheap an file féin go raibh sé ina ‘aonarán’ is é ag saothrú na filíochta Gaeilge.

Is tráthúil, agus is tábhachtach mar sin, athphlé a dhéanamh ar ionad an fhile agus ar ionad a shaothair i gcanóin na litríochta. Fáilteofar roimh thairiscintí ar pháipéir Ghaeilge a thabhairt ag Comhdháil Speisialta a dhéanfaidh comóradh, céiliúradh agus cíoradh ar shaol agus ar shaothar an fhile dhátheangaigh Mícheál Ó hAirtnéide/Michael Hartnett. Beidh an chomhdháil ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál ar Aoine an 24 Bealtaine i gcathair Luimnigh i gcontae dúchais an fhile.

Má tá suim agat páipéar a thairiscint ba chóir teideal agus achoimre 300 focal a sheoladh mar aon le nóta beathaisnéise agus sonraí teagmhala a sheoladh chuig comhdhailhartnett@mic.ul.ie roimh Dé Luain an 11 Feabhra 2019.

Tá sé i gceist go bhfoilseofaí rogha as measc na bpáipéar mar leabhar i ndiaidh na comhdhála.

Le mórmheas, Coiste na Comhdhála: An D. Stephen Newman, an Dr Róisín Ní Ghairbhí agus Tony Ó Floinn, Uas.