Close icon
Close icon

Gaeilge

Blog: 'An líon a bhailíonn gach iasc' Saol, Saothar agus Oidhreacht Michael Hartnett

by Gaeilge

Clár na Comhdhála

 

'An líon a bhailíonn gach iasc'

Saol, Saothar agus Oidhreacht Michael Hartnett

An Halla, Coláiste Mhuire Gan Smál, 24 Bealtaine 2019

9.15 - 9.30

Oscailt

9.30 - 10.00

'Beadsa ann d'ainneoin an bháis/mar labhraíonn dúch is labhraíonn pár': an grá  i bhfilíocht Mhíchíl Uí Airtnéide.

An Dr Máiréad Conneely, Coláiste San Aingeal

10.00 - 10.30

Michael Hartnett agus an Longbhriseadh

An Dr Tomás L. Ó Murchú, Ollscoil Mhá Nuad

10.30 - 11.00

Na hAonaráin? Ó Siochrú agus Hartnett

Shane Grant, Coláiste Mhuire Gan Smál

11.00 - 11.30

Sos Tae/Caifé

11.30 - 12.20 Aoichainteoir

Mo chara Michael Hartnett: a scéal agus a shaothar

Mícheál Ó Siochrú

12.20 - 1.30

Lón

1.30 - 2.00

Mionanailís théacsúil ar fhilíocht Mhíchíl Uí Airtnéide

An Dr Sorcha de Brún, Ollscoil Luimnigh

2.00 - 2.30

'I am not a lonely voice': Hartnett, féilte Gaeilge Luimnigh na naoi déag seachtóidí agus scoil filíochta Luimníoch.

An Dr Róisín Ní Ghairbhí, Coláiste Mhuire Gan Smál

2.30 - 3.00

Mícheál Ó hAirtnéide agus an Misteachas

An Dr Pádraig de Paor, Coláiste na Tríonóide

3.00 - 3.30

Sos Tae/Caifé

3.30 - 4.20 Aoichainteoir

Ó hAirtnéide, an fhilíocht agus Cultural Prestige

Rita Kelly

4.20 - 5.15

Cith Filí  Mícheál Ó Siochrú, Rita Kelly, Séamus Barra Ó Súilleabháin, Mike MacDomhnaill agus Shane Grant

5.15 - 5.45

Fáiltiú agus Seoladh Leabhar: Saol Corrach, Éire i mbun réabhlóide in eagar ag Aindrias Ó Cathasaigh; Scáil an Scéil, (cunasach filíochta bunaithe at scéalta Sheáin Uí Chonaill) le Mícheál Ó Siochrú.

5.45 - 6.00

Clabhsúr

Beidh taispeántas speisialta faoin bhfile Michael Hartnett/Mícheál Ó hAirtnéide ann i gcaitheamh an lae.

Eolas: comhdhailhartnett@mic.ul.ie

Lean sinn ar www.facebook.com/hartnettfile

Bain úsáid as an haischlib #Hartnett19 ar Twitter.

Níl aon táille ar an gcomhdháil seo ach moltar áit a chur in áirithe trí chlárú a dhéanamh ag: comhdhailhartnett@mic.ul.ie