Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS


 MA sa Ghaeilge

Spriocdháta d’iarratais 29 Meitheamh 2018

Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin.

Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

 • • An Nua-Litríocht I
 • • Nua-Litríocht na Gaeilge
 • • Litríocht na Sean-Ghaeilge
 • • Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
 • • An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
 • • Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilge
 • • An Béaloideas
 • • An Ghaeilge agus na Meáin
 • • Léann an Aistriúcháin
 • • An Nua-Litríocht II

De ghnáth bheadh céim sa Ghaeilge (2.1) ag iarratasóirí.

Spriocdháta d’iarratais 29 Meitheamh 2018

Tá eolas ar leith a bhaineann le táillí an chláir ar fáil – anseo

D’fhéadfadh na táille teagaisc agus táillí eile athrú gach bliain.

How to Apply

 1. Íoslódáil an fhoirm iarratais agus líon isteach í - cliceáil anseo
  • Ní mór tras-scríbhinn de do thorthaí ollscoile a chur isteach in éineacht leis an bhfoirm iarratais.
 2. Seol an fhoirm iarratais, mar aon leis an táille iarratais, ar ríomhphost chuig : admissions@mic.ul.ie nó sa phost chuig an seoladh seo:
  • An Oifig Iontrála, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire
  • Teileafón: +353 61 204348/204929
 • *Táille iarratais (neamh-in-aisíoctha):
  • Mic léinn AE: €33
  • Priontáil an admháil nó an uimhir PayPal agus seol chugainn í le d’iarratas. Beidh d’iarratas neamhbhailí mura ndéanfaidh tú amhlaidh.
  • Cuirfear fáilte mhór roimh phlé neamhfhoirmeálta roimh iarratas a chur isteach. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Dr. Breandan Ó Cróinín, Roinn na Gaeilge, ag na sonraí thíos:
  • An Dr. BreandanO’ Croinin Breandan.OCroinin @mic.ul.ie or Phone (061) 204330


QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.