Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Piaras Mac Gearailt, A Shaol agus a Shaothar

Sheol scoláire mór Chorca Dhuibhne, an Monsíneoir Pádraig Ó Fiannachta, leabhar nua leis an Dr Breandán Ó Cróinín ó Roinn na Gaeilge, CMgS, ag ócáid an-taitneamhach sa Choláiste ar an Déardaoin 11 Meitheamh i seomra G08. Is é atá sa leabhar nua-fhoilsithe seo, Piaras Mac Gearailt , A Shaol agus a Shaothar, eagrán nua de shaothar an fhile cháiliúil seo, a mhair in oirthear Chorcaí san ochtú haois déag, bunaithe ar na lámhscríbhinní Gaeilge a chaomhnaíonn a chuid filíochta agus cuid mhaith di óna lámhscríbhinn shuaithinseach féin atá ar coimeád i Leabharlann an Ruiséalaigh in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Dar ndóigh, mar fhile Seacaibíteach scríobh an Gearaltach roinnt d’amhráin mhóra pholaitiúla na linne: ‘Rosc Catha na Mumhan’, ‘A Mhálaí Bheag Ó’, ‘Sean Ó Dí’ srl. ach chomh maith leis sin tá dánta aige a thugann éachtaint dúinn ar imeachtaí na Cúirte a raibh sé ina Ardsirriam uirthi, dréachtaí pearsanta a nochtann a mheon ar chúrsaí creidimh agus polaitíochta dúinn, agus i ndán clúiteach amháin dá chuid, ‘A chogair a charaid’, léiríonn sé go raibh tionchar ag péindlíthe na linne úd air féin nuair a bhí air iompó ina Phrotastúnach d’fhonn a raibh aige de mhaoin an tsaoil a choimeád. Tá iarracht déanta sa leabhar so scéal a bheatha a chur le chéile bunaithe ar a chuid scríbhinní féin agus ar an gcaidreamh a bhí aige ar fhilí agus ar scríobhaithe eile.

The renowned Irish language scholar, An Moinsíneoir Pádraig Ó Fiannachta, launched a new book by Dr Breandán Ó Cróinín of Roinn na Gaeilge, MIC, at an enjoyable event in the College recently. This new book, Piaras Mac Gearailt, A Shaol agus a Shaothar, provides a new edition of the work of the famous 18th-century poet based on surviving manuscript sources and many of the texts are edited from the poet’s autograph manuscript which is housed in the Russell Library in the National University of Ireland, Maynooth.

Dúirt an Moinsíneoir Ó Fiannachta, Ollamh Emeritus le Sean-Ghaeilge agus le Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, go gcuirfí ‘fáilte roimh an eagrán slachtmhar tuisceanach seo lena théacs atá dílis do na foinsí agus cruinn ó thaobh teangan agus meadarachta. ... Eiseamláir is ea an leabhar seo ar ceart do scoláirí eile a shampla a leanúint chun saothar fhilí eile na tréimhse a chur in eagar. Oireann na híomhánna digiteacha de leathanaigh na lámhscríbhinní go seoigh don ábhar go háirithe i leabhar ina bhfuil Rosc Catha na Mumhan ar fáil chomh cáiréiseach sin agus an oiread sin téacsanna againn ó lámh an údair.’

Mons. Ó Fiannachta, formerly professor of Old Irish, and later of Modern Irish, in Maynooth said that; “this new critical edition would be welcomed by scholars and general readers alike and that the example set by this book should be followed by others in editing the work of other poets of the period”.  He also mentioned the digital images provided in the book of some of the manuscripts upon which the texts are based.  “This was only fitting” according to Mons. Ó Fiannachta, “in a publication in which the famous Rosc Catha na Mumhan is edited so carefully”.

Ba í Máire Ní Neachtain, Ceann Roinn na Gaeilge, a chuir tús leis na himeachtaí nuair a chuir sí an tOllamh Ó Fiannachta i láthair dá raibh i láthair le caint an-spreagúil a chuimsigh na héachtaí ar fad, nach mór, atá curtha de ag an sagart scoláiriúil Gaelach so i gcaitheamh na mblianta. Ní hé amháin gur dhein sé an turas fada ón Daingean i gCo. Chiarraí chun an leabhar a sheoladh ach ba é féin a d’fhoilsigh an leabhar chomh maith. Gura fada buan é!

Máire Ní Neachtain, Ceann Roinn na Gaeilge, started proceedings with a very lively talk which almost managed to encompass all of the scholarly achievements of our distinguished visitor, ‘an sagart scoláiriúil Gaelach so’, and pointed out that, not only had he made the long journey from Kerry to launch the book, but he was also the publisher. Gura fada buan é!

Bhí ceol breá Gaelach againn ó Sheán Ó Cearbhaill (B.Oid. Bl.2) agus Emma Ní Laoire ó Scairteach an Ghlinne (a spreag duine amháin chun rince!), agus a bhuíochas le hOifigeach na Gaeilge, Caitríona Bhreathnach, itheadh sólaisti is óladh cúpla gloine fíona, agus le spreagadh ó Mháire Ní Neachtain thug an comhluadar faoin Rosc Catha ag deireadh na hoíche in onóir Phiarais!
Music was provided by John Carroll (B.Ed. 2) and Emma O’Leary from Scairteach an Ghlinne (and there was even a little dancing!). All those present enjoyed the delicacies provided, thanks to support from Oifigeach na Gaeilge, Caitríona Bhreathnach, and following Máire Ní Neachtain’s lead An Rosc Catha was sung in honour of Piaras!  

Piaras Mac Gearailt, A Shaol agus a Shaothar le Breandán Ó Croínín. Foilsithe ag An Sagart agus ar fáil i Siopaí Leabhar nó ó ÁIS (ais@forasnagaeilge.ie). Praghas €30. ISBN 9781903896922

Piaras Mac Gearailt, A Shaol agus a Shaothar by Breandán Ó Croínín. Published by An Sagart and available in bookshops or from ÁIS (ais@forasnagaeilge.ie). Price €30. ISBN 9781903896922

An Dr Breandán Ó Cróinín, Roinn na Gaeilge ag seoladh a leabhair nua, Piaras Mac Gearailt,  A Shaol agus a Shaothar.

An Dr Breandán Ó Cróinín, Roinn na Gaeilge agus An Moinsíneoir Pádraig Ó Fiannachta ag seoladh an leabhair nua, Piaras Mac Gearailt, A Shaol agus a Shaothar.

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.