Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

MIC Mourns the Passing of Noreen Lynch

It was with great sadness that we learned of the death of our dear friend and former colleague, Noreen Lynch, who passed away suddenly at home on Tuesday 9 October 2018.

Noreen joined Mary Immaculate College as a lecturer in Physical Education in the early 70s and during her 35 year career with MIC she established and coordinated all of the sport and recreation programmes at the College. 

Noreen helped to establish the O’Connor Cup, the Ladies Football equivalent to the Fitzgibbon Cup, which was inaugurated in 1987.  She also played a pivotal role in the organisation of the hosting of the Fitzgibbon Cup and the Purcell Cup in MIC in 1998 to mark the centenary year of the College. MIC won the Fitzgibbon Cup in 2016 and again in 2017 – a feat that could never have been achieved without the foundations that were put in place by Noreen.

In addition to her commitment to Gaelic Games Noreen was instrumental in promoting a wide range of sports at MIC, placing a great emphasis on student participation within a very positive, supportive environment. She promoted positive attitudes towards physical education amongst MIC students and with teachers, through in-service CPD courses.

Noreen also made an extensive contribution to sport at local, regional and national levels. She was involved in the establishment of national Third Level Ladies’ football competitions in the mid-1980s; indeed the Lynch Cup, inaugurated in 1992, is called after her. Such was the growth in participation in Ladies Football in recent years there are now six divisions in this field. She was appointed Limerick Men’s Senior Football Team coach in 1984 and coached the team for 3 years while Raymond O’Hagan was Manager.

She laid the foundations of the Football team that played in the Munster GAA football final in 1991. She helped to found the Munster Third level Colleges committee in 1988, and gained the support of the Munster Council.  This committee was responsible for supporting and promoting Gaelic games, both male and female, throughout the third level institutes in Munster.  It is still going strong 30 years later, a testament to the structures and vision of those involved.

Noreen was honoured with a GAA President’s Award in 2014 by Liam Ó Néill at a ceremony in Croke Park in recognition of her outstanding voluntary contribution to the GAA, particularly for her contribution to the development of Gaelic games at third level from the early 1970’s onwards.

Pictured above Noreen Lynch receiving the GAA President's Award from Liam Ó Néill  in 2014.

Two weeks ago she was honoured at a Mayoral Reception, given by the Metropolitan Mayor of Limerick, Cllr Daniel Butler, in recognition of her significant contribution to education, to sport and to Mary Immaculate College.

Pictured above Noreen Lynch at a Mayoral Reception in recognition of her outstanding contribution to education, to sport and to MIC.

Remembering Noreen, Professor Eugene Wall, President of MIC, said “I am honoured to have called Noreen a friend for 38 years. She was a warm and caring person and always had the best interests of students at heart. Noreen was deeply committed; fiercely loyal; and always set the highest standards.  She was always formidable in her pursuit of doing what was right, with unflinching integrity. She was a consummate educational professional and an inspirational educator. Noreen will live on in the affections of our staff and the many, many graduates who will attest to her unwavering and selfless commitment to student welfare over a career of more than 30 years”.

We extend our deepest sympathies to Noreen’s children, Mark, Mike, Paul, and Kate and her adored grandchildren.

Noreen Lynch

Ar dheis Dé go raibh a hAnam Dílis.

 

Funeral arrangements are as follows. Reposing at Mary Immaculate College on Friday evening from 5pm to 8pm followed by removal to St Joseph's Church, O'Connell Avenue. Requiem Mass on Saturday at 11.30am followed by burial at Castlemungret Cemetery.                                     
 

Ba mhór an chúis bhróin dúinn a fháil amach go raibh ár gcara dílis agus ár n-iar-chomhghleacaí, Nóirín Uí Loingsigh, imithe ar shlí na fírinne go tobann agus í sa bhaile ar an Máirt 9 Deireadh Fómhair 2018.

Thosaigh Nóirín ag obair i gColáiste Mhuire gan Smál mar léachtóir sa Chorpoideachas go luath sna seachtóidí agus le linn na tréimhse (35 bliain) a chaith sí le CMgS, bhunaigh sí agus rinne sí comhordú ar gach clár spóirt sa Choláiste.

Chabhraigh Nóirín chun tús a chur le Corn Uí Chonchúir, a chomhionann de Chorn Mhic Giobúin do Pheil na mBan, ar cuireadh tús leis sa mbliain 1987.  Bhí ról lárnach aici nuair a reachtáil CMgS Corn Mhic Giobúin agus Corn Phuirséil i 1998 chun Comóradh Céad Bhliain ó bhunú an choláiste a cheiliúradh.  Bhuaigh CMgS Corn Mhic Giobúin i 2016 agus arís i 2017 – gníomh nach dtarlódh choíche murach an bhunobair a bhí préamhaithe ag Nóirín.

Anuas ar an tiomantas a léirigh sí do na Cluichí Gaelacha, bhí ról lárnach ag Nóirín i réimse leathan spóirt a chur chun cinn sa choláiste, chuir sí béim láidir ar rannpháirtíocht na mac léinn laistigh de thimpeallacht tacaíochta, dearfach.  Bhí sí go mór ar son dearcthaí dearfacha a chothú maidir leis an gcorpoideachas i measc na mac léinn agus na múinteoirí, trí chúrsaí inseirbhíse FGL.

Bhí baint mhór ag Nóirín chomh maith le spórt ag an leibhéal áitiúil, réigiunach agus náisiúnta.  Chabhraigh sí le Peil na mBan a chur chun cinn ag an tríú leibhéal trí chomórtais náisiúnta a bhunú sna hochtóidí; go deimhin ainmníodh Corn Uí Loingsigh ina honóir mar aitheantas don mhéid a bhí déanta aici.  Ceapadh í mar thraenálaí ar Fhoireann Peile Sinsir na bhFear i Luimneach i 1984, agus bhí an post sin aici ar feadh trí bliana nuair a bhí Raymond O’Hagan mar Bhainisteoir.

Is í a chuir tús leis an bhfoireann peile a d’imir i gCraobh Peile na Mumhan i 1991. Chabhraigh sí chun coiste Coláistí Tríú Leibhéal na Mumhan a bhunú sa mbliain 1988, le tacaíocht ó Chomhairle na Mumhan.  Bhí an Coiste seo freagrach as tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do na Cluichí Gaelacha, idir fhir agus mhná, ar fud na n-institiúidí tríú leibhéal i gCúige Mumhan. Tá sé fós ag obair leis go tréan, a bhuíochas san do na struchtúir agus d’fhís na ndaoine atá rannpháirteach ann.

Tugadh onóir do Nóirín sa mbliain 2014 nuair a bhronn Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Liam Ó Néill, Gradam an Uachtaráin uirthi ag searmanas i bPáirc an Chrócaigh mar aitheantas don mhéid a bhí déanta aici go deonach don CLCG, go háirithe ó thaobh na gcluichí a fhorbairt ag an tríú leibhéal ó na seachtóidí ar aghaidh.

Coicís ó shin, tugadh aitheantas don mhéid a bhí bainte amach aici ar son an oideachais, an spóirt agus Choláiste Mhuire gan Smál ag Fáiltiú an Mhéara eagraithe di ag Méara Chathair Luimnigh, An Comhairleoir Daniel Butler.

Ag labhairt faoi Nóirín, dúirt An tOllamh Eugene Wall, Uachtarán CMgS “I am honoured to have called Noreen a friend for 38 years. She was a warm and caring person and always had the best interests of students at heart. Noreen was deeply committed; fiercely loyal; and always set the highest standards.  She was always formidable in her pursuit of doing what was right, with unflinching integrity. She was a consummate educational professional and an inspirational educator. Noreen will live on in the affections of our staff and the many, many graduates who will attest to her unwavering and selfless commitment to student welfare over a career of more than 30 years”.

Cuirimid ár gcomhbhrón in iúl dá páistí, Mark, Mike, Paul, agus Kate agus dá garpháistí.

Ar dheis Dé go raibh a hAnam Dílis.

 

 

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.