Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Céimí Máistreachta i Staidéar ar an Meáin Éireannacha ceapaithe ar Bhord TG4

D’fhógair Pat Rabbitte, an tAire Cumarsáide, ocht gceapachán nua ar Bhord TG4 agus ina measc tá Michelle Ní Chróinín, iarchéimí de chuid an choláiste seo. Is ó Bhaile Bhúirne ó dhúchas do Mhichelle, a d’fhág an Coláiste i 2010 le Céim na Máistreachta i Staidéar ar na Meáin Éireannacha. Tá sí ag obair faoi láthair mar Oifigeach Preasa agus Faisnéise in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus is ionadaí tofa í ar Údarás Rialaithe na hOllscoile ó 2009.

Is é TG4 an bealach teilifíse náisiúnta Gaeilge, craoltóir seirbhíse poiblí, bunaithe faoi reachtaíocht agus maoinithe go poiblí chun réimse leathan d’ábhar d’ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge do lucht féachana i gcéin ’s i gcóngar.

Tá breis is 15 bliana taithí ag Michelle sa chumarsáid, i mbainistíocht tionscadail, i mbainistíocht imeachtaí, i riaracháin poiblí agus in obair leis na meáin agus i gcaidreamh poiblí freisin. Ghnóthaigh sí céim sa Cheol ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh; Ard-Dioplóma i Riarachán na n-Ealaín ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ard-Dioplóma i gCaidreamh Poiblí ón PRII agus le déanaí bhain sí amach Céim na Máistreachta i Staidéar ar na Meáin Éireannacha ó Choláiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Tá Michelle oilte chomh maith i léiriú Teilifíse agus Físe agus tá a clár faisnéise féin eisithe agus craolta aici do TG4 i 1998 dar teideal Bess, Mo Shin Sheanmháthair.

Ag trácht ar an gceapachán, dúirt Dr Rosemary Day, Ceann Roinn na Meán agus Cumarsáide go raibh an Roinn an-sásta go deo an nuacht seo a chloisint agus gur bhuntáiste an-mhór don stáisiún teilifíse é Michelle a bheith ceapaithe ar bhord TG4.

Graduate of MA in Irish Media Studies appointed to TG4 board

Minister for Communications, Pat Rabbitte, has announced the appointment of eight members to the Board of TG4, including a new chairperson for the Board and among the appointees is Mary Immaculate College graduate, Michelle Ní Chróinín. Michelle, who is originally from the West Cork Gaeltacht of Baile Bhuirne, graduated in 2010 with a Masters Degree in Irish Media Studies. She is currently working as Press & Information Officer at NUI Galway is also an elected representative of NUI Galway’s Governing Authority since 2009.

TG4 is the national Irish language television service, a public service broadcaster, established by statute and publicly funded to deliver a full range of high quality Irish language content to audiences at home and abroad.

Michelle Ní Chróinín has over 15 years’ experience in communications, project management, event management, public administration as well as working with the media and in public relations. She obtained her undergraduate degree in Music from UCC; a Higher Diploma in Arts Administration from NUI Galway; and a Higher Diploma in Public Relations from the PRII and most recently, she obtained a Masters in Irish Media Studies at Mary Immaculate College. Michelle is also trained in Television and Video production and has produced and broadcast her own documentary for TG4 in 1998 entitled Bess, Mo Shin Sheanmháthair.

Commenting on the appointment, Head of the Department of Media & Communication Studies at Mary Immaculate College, Dr Rosemary Day, said, “The Department of Media & Communication Studies is delighted with this news! We wish Michelle well and we know that she will be a great asset to TG4 as a Board member.”

I am sure that you will all join us in congratulating Michelle on her appointment!

 

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.