Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Caidreamh na Céadaoine - Ceol, craic ‘s comhluadar sa Seomra Caidrim
Traditional Music sessions in An Seomra Caidrimh

Mar is eol daoibh osclaíodh An Seomra Caidrimh, áis nua do phobal uile an Choláiste go hoifigiúil an téarma seo caite agus tá ag éirí go hiontach leis an seomra ó shin i leith.  Tá An Seomra Caidrimh (L112) lonnaithe i bhfoirgneamh na leabharlainne, suíomh lárnach ar champas an Choláiste.


Tá An Seomra Caidrimh in úsáid mar Ionad Cruinnithe, mar Ionad Ceoil agus Rince, mar Ionad Seolta Leabhar agus mar Sheomra Ranga ach thar aon rud eile feidhmíonn sé mar áit inar féidir le baill uile an choláiste (mic léinn agus baill foirne) teacht le chéile in atmaisféar chairdiúil, neamhfhoirmeáilte chun an Ghaeilge a labhairt agus chun taitneamh a bhaint as comhluadar a chéile. Mar chuid de chlár ama an tseomra do bhailigh slua mór ar an gCéadaoin, 15 Feabhra le chéile chun taitneamh a bhaint as bua agus ealaín na gceoltóirí seo a leanas: Bobby Gardiner (Bosca Ceoil & mileoidean), Nóra Butler (Amhránaí), Eileen O’ Brien (Fidil) agus Eoghan O’ Sullivan (Giotár, An Fheadóg Mhór & An Bosca Ceoil). Do sheinn Fiodhna Gardiner-Hyland in éineacht leo chomh maith.  Deineadh cinneadh sraith de choirmeacha ceol a chur ar siúl sa tSeomra ag am lóin agus cuireadh tús iontach leis an sraith seo an tseachtain seo caite le seisiún breá ó Mhuintir Uí Luasa (Caitríona, Maighréad agus Muireann) ó Chúil Aodha, mic léinn sa choláiste agus ceoltóirí (fidil agus bosca ceoil agus is amhránaí sean-nóis álainn í Muireann chomh maith) den chéad scoth.  Ar an gCéadaoin seo (29 Feabhra) beidh Rónán Ó Ceannabháin agus a chairde ag seinnt ann – bígí linn!!!

As you all know An Seomra Caidrimh, a new facility located in the library building, was officially opened last term and is being used as meeting room, classroom; recreation/relaxation space for all with an interest in the Irish language and culture in college. A series of traditional music sessions are currently being held in An Seomra Caidrimh, beginning on 15 February with Bobby Gardiner and his friends; last Wednesday Muintir Uí Luasa from Cúil Aodha gave us a Masterclass in traditional music (fiddle, accordion and sean-nós singing) and this coming Wednesday (29 February) Rónán ó Ceannabháin and his friends will be with us. The sessions are open to all and start at 1.10pm – this is a very enjoyable way to spend lunchtime – bígí linn!!


Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leis an nDr Fiodhna Gardiner-Hyland (Modheolaíocht an Oideachais), le Paul Collins (Roinn an Cheoil) agus le Máire Ní Neachtain (Roinn na Gaeilge), gan a dtacaíocht ná a gcuid oibre siúd ní bheadh tús curtha leis an tsraith imeachtaí seo.

Má tá tuilleadh eolais uaibh faoi Chaidreamh na Céadaoine nó faoin Seomra Caidrimh is féidir teagmháil a dhéanamh liom fhéin (caitriona.breathnach@mic.ul.ie) nó le hÓrla (orla.fields@micstudent.mic.ul.ie) nó trí ghlaoch a chur ar 061 (20)4122.

 

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.