Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Gaeilge Ghairmiúil


Ní mór do gach mac léinn B.Oid. nach bhfuil an Gaeilge mar ábhar céime aige/aici an cúrsa sa Ghaeilge Ghairmiúil a dhéanamh i mbliain a dó agus i mbliain a trí den chúrsa B.Oid. Ní mór do gach mac léinn ar an gcéim B.Oid. san Oideachas agus sa tSícheolaíocht an cúrsa sa Ghaeilge Ghairmiúil a dhéanamh.


SCRÍOBH AGUS LABHAIRT NA GAEILGE 1 EN4703

Cúrsa teanga i labhairt agus i scríobh na Gaeilge a dhíríonn ar líofacht agus ar chruinneas teanga na mac léinn a fheabhsú. Déantar mionstaidéar ar an teanga le béim ar leith ar an ngramadach fheidhmiúil.


SCRÍOBH AGUS LABHAIRT NA GAEILGE 2 EN4786

Cúrsa teanga a dhíríonn ar ardleibhéal líofachta agus cruinnis i labhairt agus i scríobh na Gaeilge. Cuirtear béim ar scileanna aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge.


Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)


Ní mór do gach céimí ar an gcúrsa seo an cúrsa sa Ghaeilge Ghairmiúil – EG5791, EG5704, EG5734 - Gaeilge Ghairmiúil1, 2, 3 a dhéanamh. Is cúrsa teanga é seo a dhíríonn ar chruinneas agus saibhreas i scríobh na Gaeilge agus ar chruinneas agus líofacht i labhairt na Gaeilge le béim ar an ngramadach fheidhmiúil agus ar scileanna an aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge. Ní mór do gach céimí cúrsa Gaeltachta a dhéanamh chomh maith.
  

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.