Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Department of Language, Literacy, and Mathematics Education. An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais

Welcome to the website of the Department of Language, Literacy, and Mathematics Education which comprises thirteen full-time members plus a number of part-time staff specialising in Language (English and Gaeilge), Mathematics Education and Early Primary Education. The Department provides courses at undergraduate, master’s, and doctoral levels. It services key components of the Bachelor of Education, the Bachelor of Education in Education and Psychology degree programmes (B.Ed.) and the Graduate Diploma in Education (Primary Teaching).

The department members have many years teaching experience and hold qualifications at the highest academic level, along with a very high profile as researchers in the fields of language (English and Gaeilge), Mathematics Education and Early Primary Education. They are engaged in a wide range of activities including teaching, research, supervision of teaching practice, supervision of postgraduate students at master’s and doctoral levels, attending and presenting at conferences, participation in committees at college, local, national and international levels.

This site gives you up-to-date information on the activities in the Department of Language, Literacy, and Mathematics Education.

Fáilte romhat go dtí suíomh gréasáin an Roinn Teanga, Litearthachta, agus Matoideachais. Cuireann foireann na Roinne de thriúr déag lán-aimseartha agus baill pháirtaimseartha cúrsaí léinn ar fáil ag leibhéil fho-chéime agus iarchéime. Cuireann an Roinn cúrsaí ar fáil sa Litearthacht (Béarla agus Gaeilge), san Uimhearthacht agus sa Luath-Oideachas sa chéim Bhaitsiléir Oideachais agus sa chéim Bhaitsiléir Oideachais san Oideachas agus sa tSíceolaíocht maraon leis an Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunmhúinteoireacht).

Tá taithí mhúinteoireachta na mblianta agus ardcháilíochtaí acadúla ag foireann na roinne chomh maith le cáil i ngort an taighde sa Litearthacht (Gaeilge agus Béarla), san Uimhearthacht agus sa Luath-Oideachas. Is iomaí cloch atá phaidrín na roinne agus ina measc tá an mhúinteoireacht, taighde, feitheoireacht ar chleachtadh múinteoireachta, feitheoireacht ar mhic léinn iarchéíme ag léibhéal máistreachta agus dochtúireachta, freastal ar agus cur i láthair ag comhdháileacha, rannpháirtíocht i gcoistí sa choláiste, sa phobal aitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tugann an suíomh seo eolas reatha faoi imeachtaí an Roinn Teanga, Litearthachta,agus Matoideachais.

 

Seán de Brún

  

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.