Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Eolais Ginearálta

Tá ról lárnach agus tábhachtach ag Oifigeach na Gaeilge in ardú próifíl agus stádas na Gaeilge sa choláiste trí chéile. Cothófaí timpeallacht chruthaitheach, a mbeidh brí agus bunús leis, ar mhaithe le húsáid na Gaeilge sna slite seo a leanas:

  • Feidhmiú mar thacóir agus mar áisitheoir do phobal uile an choláiste agus do thionscnaimh Ghaeilge/theanga laistigh de CMS agus idir CMS agus institiúid/eagrais eile
  • Oiliúint a chur ar fhoirne an Choláiste sa Ghaeilge bunaithe ar a riachtanais
  • Tacaíocht a thabhairt d'ullmhú scéime an Choláiste agus d'fhorálacha eile an Achta Teanga
  • Réimse leathan d'imeachtaí a eagrú i rith na bliana don bhfoireann
  • Dátheangachas – Comhoibriú leis na rannóga éagsúla chun a chinntiú go mbeadh comharthaíocht/fógraí eolais an choláiste go hiomlán dhátheangach, chomh maith leis an suíomh idirlín, ráitis preas, foirmeacha, litreacha agus mar sin de.

The Irish Language Officer has a central and important role in raising the profile and status of Irish in college. This will be achieved in the following ways:

  • Act as facilitator and support to all staff in college and associated language projects/initiatives both within college and in conjunction with other institutions
  • The provision of Irish language classes for staff who wish to improve their language skills, based on need
  • Act as facilitator for the implementation of the various provisions of the Language Act, including the formulation of an associated Scheme
  • The organisation of events throughout the year to promote and encourage the use of Irish in a relaxed and informal way


 

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.