Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Léann Dúchais - Irish Heritage Studies

There is a growing awareness, both in this country and abroad, of the importance of our Irish heritage. There follows from this awareness and indeed from other factors such as the growth of cultural tourism, an increased demand for the study and interpretation of that heritage in all its aspects. This course responds to that need.


The Irish heritage course in Mary Immaculate College incorporates various aspects of the study of many disciplines, e.g., history, literature, geography, etc. It includes modules in, for instance, Celtic spirituality and mythology; public art and architecture in Ireland; folklore, storytelling, folk custom and belief in Ireland; Irish archaeology; the musical heritage of Ireland, etc.
The programme aims to provide the student, with a comprehensive understanding of that heritage and a unique insight into those forces which together have gone towards forging modern Ireland. 


*Léann Dúchais/Irish Heritage Studies is only available currently in first year BA. 

Tá ag méadú ar mheas na ndaoine ar oidhreacht na tíre seo sa bhaile agus i gcéin. Leanann uaidh sin agus ó rudaí eile cosúil leis an bhforbairt ar an tuarasóireacht chultúrtha, go bhfuil éileamh ar bhreis staidéir a dhéanamh ar na gnéithe éagsúla den oidhreacht sin.
Freagraíonn an cúrsa seo don éileamh úd. Clúdaíonn an cúrsa sa Léann Dúchais i gColáiste Mhuire gan Smál réimse leathan d'ábhair éagsúla stáidéir, mar shampla an stair, an litríocht, an tíreolaíocht &rl. Ar na haonaid staidéir ar an gclár beidh, mar shampla: spioradáltacht agus miotaseolaíocht na gCeilteach; an ailtireacht agus an ealaín phoiblí in Éirinn; béaloideas, scéalaíocht, deasghnátha agus creideamh tíre na hÉireann; ár n-oidhreacht seandálaíochta; ár n-oidhreacht cheoil &rl.
Fightear snáthanna éagsúla oidhreacht na hÉireann le chéile in aon chúrsa amháin mar seo ar bhealach a thugann léargas cuimsitheach ar ár n-oidhreacht agus tuiscint ar leith ar an saol agus ar an tsaíocht as ar fáisceadh Éire an lae inniu. 


*Tá an Léann Dúchais / Irish Heritage Studies  ar fáil i mbliain 1 BA amháin fé láthair.

Course Leader: An Dr. Áinéad Ní Mhuirthile

Outline of Modules

Autumn Semester

LD4711: Celtic Spirituality and Mythology


A comprehensive study of Celtic mythology and its connection with later Christian spirituality. This course will explore such areas as the mystique of the land, the supernatural race of the Tuatha Dé Danann, the king and the goddess, and Christian folk religion.

Spring Semester

HI 4710: The Artistic Heritage of Ireland

An introduction to public art and architecture in Ireland from the bronze age to the present day. Certain themes in the history of these subjects will be studied and the aim is to encourage students to look at art and architecture and draw independent conclusions.

 

  

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.