Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

Fáisnéis Roinne

Tá an Ghaeilge ina dlúthchuid d'oidhreacht chultúrtha na tíre seo. Nuair a roghnaíonn tú an Ghaeilge mar ábhar staidéir i gColáiste Mhuire gan Smál, tapaíonn tú an deis ar léargas a fháil duit féin ar litríocht, ar theanga agus ar shaíocht na Gaeilge, léargas nach foláir a bheith ag an té ar mian leis/léí tuiscint a fháil ar ár gcultúr féin agus orainn féin ar deireadh. Tabharfaidh an cúrsa seo an caighdeán cuí duit chun an Ghaeilge a mhúineadh.

I rith an chúrsa staidéir gheobhaidh tú gach aon deis agus cúnamh chun líofacht a bhaint amach i dteanga na Gaeilge féin. Chuige sin, beidh áiseanna nua-aimseartha closamhairc an Choláiste ar fáil duit. Ar ndóigh, tá traidisiún fada i gColáiste Mhuire gan Smál maidir le gach aon ghné den chultúr dúchais a chur chun cinn agus a chothú. Sa tslí sin cabhraíonn agus tacaíonn atmasféar an Choláiste féin le staidéar an ábhair seo.

Tá litríocht nua-aimseartha á saothrú go tiubh i nGaeilge na linne seo agus chomh maith leis sin is í litríocht na Gaeilge an litríocht dhúchais is ársa san Eoraip. Ar an ábhar sin, ní haon ionadh é go bhfuil staidéar na litríochta ina chuid thábhachtach den chúrsa seo agus go bhfuil sé ar cheann d'aidhmeanna an chúrsa a chur ar do chumas tuiscint agus taitneamh a bhaint aisti.

Tosóidh tú ar dtús ar a bheith ag léamh gearrscéalta, dánta agus drámaí an lae inniu agus in imeacht an chúrsa déanfaidh tú staidéar ar ghnéithe eile de litríocht na Gaeilge. Déanfaidh tú staidéar freisin ar an mbéaloideas, go háirithe ar scéalaíocht agus ar nósanna na héireann. Agus gheobhaidh tú cur amach ar theangacha agus litríochtaí Ceilteacha eile.

  

QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.