Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CLÁR ÁBHAIR

 

 

 

Cúrsaí Fochéime

GAEILGE DON B.A. 

Bliain 1

GA4711 (Fómhar) Teanga agus Litríocht na Gaeilge 1
GA4712 (Earrach) Teanga agus Litríocht na Gaeilge 2

Bliain 2

GA4713 (Fómhar) An Ghearrscéalaíocht agus Béaloideas
GA4723 (Fómhar) An Litríocht Chlasaiceach
GA4734 (Earrach) Filíocht an 17ú agus an 18ú Céad
LD4720 (Earrach) Na Mná sa Litrocht 

OC4310 agus OC4320 Clár Seach-Champais

Bliain 4 B.A.

GA4737 (Fómhar) An Fhiannaíocht agus Saíocht Ár Sinsear
GA4727 (Fómhar) An Teangeolaíocht
BA4807 agus BA4808
(Fómhar agus Earrach) Tionscnamh

Bliain 4 B.A.

GA4718 (Earrach) Filíocht na Nua-Ghaeilge
GA4728 (Earrach) Prós na Nua-Ghaeilge

ÁBHAR GACH AONAD

Bliain 1

Fómhar

GA4711: Teanga agus Litríocht na Gaeilge 1

Tús staidéir ar ghnéithe de litríocht na Gaeilge, ar an ngearrscéal agus ar an nuafhilíocht go háirithe, chomh maith le cúrsa teanga a dhíreoidh ar chur le cumas cumarsáide, tuisceana agus léitheoireachta na mac léinn sa Ghaeilge.

Earrach

GA4712: Teanga agus Litríocht na Gaeilge 2

Breis staidéir ar ghnéithe de litríocht na Gaeilge, ina measc an caoineadh, agus saothar nuascríbhneoirí a ainmneofar. Leanfar den chúrsa teanga is leagfar béim ar leith ar an nGaeilge labhartha.

Bliain 2

Fómhar

GA4713: An Ghearrscéalaíocht agus an Béaloideas

Déanfar staidéar ar an insint bhéil i dtraidisiún scéalaíochta na hÉireann agus pléifear nósanna, deasghnátha agus creideamh tíre in ár dtraidisiún cultúrtha. Déanfar mionstaidéar criticiúil ar shaothar gearrscéalaithe ar leith, Ó Cadhain san áireamh.

Cuirfear le cumas cumarsáide na mac léinn sa Ghaeilge.

GA4723: An Litríocht Chlasaiceach

Tús staidéir ar litríocht chlasaiceach na Gaeilge agus ar an saol as ar fáisceadh í, le béim ar an bhfilíocht. Staidéar ar an dírbheathaisnéis. Cuirfear le cumas cumarsáide na mac léinn sa Ghaeilge, idir scríobh is chaint.

Earrach

GA4734: Filíocht an 17ú agus an 18ú Céad

Léireofar nádúr agus cáilíochtaí na filíochta Gaeilge a cumadh sa seachtú agus san ochtú haois déag, agus pléifear saothar mhórfhilí na tréimhse go léirmheastúil. Tús staidéir ar na mórchanúintí agus ar fhoghraíocht na Gaeilge. Béim ar chruinneas na Gaeilge labhartha agus scríofa.

LD4720 Na Mná sa Litrocht

.

Bliain 3 B.A.

Fómhar agus Earrach

OC4310 agus OC4320: Tréimhse sheach-Champais

 

Bliain 4 B.A.

Fómhar

GA4737 : An Fhiannaíocht agus Saíocht Ár Sinsear

Pléifear scéalta móra na Sean– agus na Meán–Ghaeilge ar nós An Táin, Buile Shuibhne agus Toghail Bruíne Da Dearga , an tseanfhilíocht agus lucht léinn na Sean-Ghaeilge.

Déanfar mionphlé ar cheann de mhórshraitheanna na scéalaíochta sa Ghaeilge – An Fhiannaíocht go háirithe ó aimsir na Nua-Ghaeilge Moiche ar aghaidh. Léifear scéalta ar nós Tóraíocht Dhiarmada agu Ghráinne agus déanfar staidéar ar léamh lámhscríbhinní.

GA4727: An Teangeolaíocht

Staidéar ar theanga mar mhodh cumarsáide, ar chóras teanga nádúrtha agus ar theanga sa phobal le iniúchadh ar leith ar chás na Gaeilge. Cleachtaí i labhairt agus i scríobh na Gaeilge.

BA4708: Tionscnamh sa Ghaeilge nó san ábhar eile céime

Earrach

GA4718: Filíocht na Nua-Ghaeilge

Filíocht na Gaeilge ó thús an chéid i leith. Staidéar ar leith ar shaothar Uí Ríordáin. Breis staidéir ar theanga na Gaeilge.

GA4728: Prós na Nua-Ghaeilge

Forbairt agus fás an phróis sa Nua-Ghaeilge, le béim ar an úrscéal. Staidéar ar an bprós clasaiceach. Breis staidéir ar theanga na Gaeilge.

BA4708: Tionscnamh sa Ghaeilge nó san ábhar eile céime

 

 

 

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300