Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CLÁR ÁBHAIR

Cúrsaí Iarchéime / Deiseanna Taighde.

Tá taighde déanta ag foireann an Gaeilge ina réimsí speisialta agus i ngnéithe éagsúla de theanga, de litríocht agus de chultúr na Gaeilge agus tá rogha fhairsing ábhar agus modh staidéir ar fáil ag mic/iníonacha léinn ag leibhéal na hiarchéime (MA/PhD), idir chursaí múinte agus mhodh an taighde amháin.

 

M.A. / PhD  Taighde (Modh A): Mórthráchtas.


Fáiltítear roimh iarratais ar iarchéim sa Nua-Ghaeilge sna réimsí seo leanas:

 • Nua-litríocht na Gaeilge, idir phrós, fhilíocht agus dhrámaíocht

 • Teanga agus Litríocht na Gaeilge, idir phrós agus fhilíocht, sa seachtú, ochtú agus naoú haois déag

 • Lámhscríbhinní na Gaeilge agus Eagarthóireacht Théacsúil

 • An Fhiannaíocht

 • Logainmneacha

 • Béaloideas

 • Stair agus Litríocht na hAthbheochana

 • Teanga agus Pobal

M.A. Múinte (Modh B): Cúrsa bliana agus miontráchtas.


Múintear an cúrsa seo dhá oíche sa tseachtain le linn na bliana acadúla.  Sé mhodúl as na cinn seo leanas a bhíonn le déanamh ag an mac/iníon léinn maille le miontráchtas taighde fé stiúir léachtóra:

 • Nua-Litríocht na Gaeilge

 • Litríocht na Sean-Ghaeilge

 • Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní 

 • An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch

 • Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilge

 • An Béaloideas

 • An Ghaeilge agus na Meáin

 • Léann an Aistriúcháin

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300