Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Bronnadh Céime 2015 – Na Searmanais Bhronnta

LÉIGH AN T-EOLAS SEO A LEANAS GO CÚRAMACH LED’ THOIL

Bronnfaidh Uachtarán Ollscoil Luimnigh, An tOllamh Don Barry, dámhachtainí acadúla sa Choláiste ar an Aoine 23 Deireadh Fómhair 2015. Reachtáilfear gach searmanas i bhfoirgneamh Tailteann.

Cuirfear tús le na searmanais bhronnta ag 10.00 r.n. agus 3.00 i.n. Is gá duit a bheith i láthair i bhfeisteas cuí acadúil agus a bheith id’ shuí san áit cheart ar a laghad 30 nóiméad roimh thús an tsearmanais.

Clárú don mBronnadh Céime 2015

Ba cheart duit a chur in iúl don choláiste go mbeidh tú ag freastal ar do shearmanas bronnta trí Chlárú Ar Líne.

Muna gcláraíonn tú, glacfar leis nach mbeidh tú i láthair ag an searmanas agus ní choimeádfar suíochán duit.

Tá Clárú Arlíne do Shearmanais Bronnta 2015 dúnta anois.

Muna bhfuil tú in ann freastal ar do Shearmanas Bronnta, beidh tú in ann é seo a chur in iúl don gColáiste trí Chlárú Arlíne, bronnfar do chéim ort in absentia agus cuirfear do phár chugat sa phost go dtí an seoladh baile muna n-iarrtar a mhalairt orainn.

Ba chóir ceist céime a sheoladh chuig carrie.ryan@mic.ul.ie. Cuir d'ainm, d'uimhir aitheantais, agus do chúrsa sa r-phoist le do thoil.

Tugtar cuireadh duit a bheith i láthair ag fáiltiú sa Choláiste tar éis an tsearmanais bhronnta i bpríomhfhoirgneamh an Choláiste (An Bonnfhoirgneamh).

Is gá go mbeidh gach táille agus gach fiacha íoctha leis an gcoláiste ag gach mac léinn a bheidh ag glacadh páirte sna searmanais bhronnta céime (fíneálacha leabharlainne gan íoc san áireamh), nó ní bhronnfar a gcéimeanna orthu.

Nascanna Tapaigh maidir le do Bhronnadh Céime:

Sceideal na mBronntaí
 Litir ón Uachtarán
 Na Cuirí
 Róbaí Acadúla
 Grianghrafadóirí
 DVD an Bhronnta
 Craoladh Beo na Searmanas
 Sólaistí
 Pairceáil / Suíocháin do dhaoine le michumais
 Damhsa an Bhronnta Céime
 Seicliosta do Lá an Bhronnta
 Nótaire Digiteach
 Teachtaireacht ón nGarda Síochána
 Ceisteanna Coitianta
 Céimithe nach mbeidh i láthair
 Leagan Gaeilge de Phár na Céime 

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300