Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Teachtaireacht ón nGarda Síochána

Seo teachtaireacht ón nGarda Síochána do gach duine a bheidh ag freastal ar na Searmanais Bhronnadh Céimeanna ar an Aoine 23 Deireadh Fómhair 2015.

Ní bheidh cead iontrála trí phríomhgheata an Choláiste ar an gCuarbhóthar Theas.
Beifear in ann an bealach isteach nua ar Ascaill Ashbourne a úsáid (trasna ó Theach Tábhairne Scotts).

Beidh líon teoranta de pháirceáil diosca ar fáil ar an gCuarbhóthar Theas, díreach lasmuigh de phríomhgheataí an Choláiste.

Is córas aon-bhealach a bheidh i bhfeidhm ar Ascaill Ashbourne (ní bheidh tiománaithe in ann Bóthar na nDuganna a aimsiú trí Ascaill Ashbourne. Beidh seirbhís i bhfeidhm chun carranna atá páirceáilte go mlí-dhleathach a bhogadh.

Moltar gan earraí luachmhara a fhágáil id’ charranna agus sibh i láthair ag na Searmanais Bhronnadh Céimeanna.

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300