Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Seicliosta do Lá an Bhronnta

Chun a chinntiú go mbeidh lá taitneamhach agat fhéin agus d’aoi a mhairfidh id’ chuimhne, tabhair faoi deara na rudaí seo a leanas le do thoil:

  • Is gá duit a chur in iúl don gColáiste tríd an bpróiseas clárúcháin arlíne an mbeidh nó nach mbeidh tú i láthair. Beidh Clárú Arlíne don Searmanas Bronnta 2015 oscailte ó 2 Deireadh Fómhair 2015. Ba chóir ceisteanna maidir le Clárú Arlíne do Shearmanais Bronnta 2015 a sheoladh chuig quality@mic.ul.ie - bíodh d’ainm iomlán, d’uimhir aitheantais agus do chúrsa luaite agat sa ríomhphost.
  • Róbaí Acadúla: Cinntigh, le do thoil, go bhfuil d’fheisteas acadúil ordaithe agat. Féach ar láithreán gréasáin Phelan Conan. (Phelanconan.com) Beifear in ann Feisteas Acadúil a bhailiú ó Tholglann Aontas na Mac Léinn T0.01.
  • Beidh do chuirí ar fáil ó 4.00 - 7.00 i.n. ar an Déardaoin 22ú agus 8.30 r.n. - 2.30 i.n. ar an Aoine 23ú Deireadh Fómhair, 2015.
  • Dea-sheasamh airgeadais: Ní bhronntar do chéim ort go dtí go bhfuil gach táille íoctha agat agus go dtí go bhfuil gach fiacha íoctha agat roimh do Bhronnadh Céime. Tá táillí/muirir leabharlainne san áireamh anseo agus is gá duit aon leabhair atá agat a thabhairt ar ais go dtí an Leabharlann. Is feidir leat íoc as táillí/muirir leabharlainne ag Leabharlann MIC nó le seic tríd an bpost atá iníoctha le “MIC Library” roimh an Déardaoin 16 Deireadh Fómhair.
  • Páirceáil: Toisc nach bhfuil ach méid áirithe spásanna páirceála ar an gcampas agus de bharr na sluaite a bheidh i láthair, bheadh sé inmholta duit socruithe páirceála eile a dhéanamh. Tabhair aird, le do thoil, ar an Teachtaireacht ón nGardaí Síochána.
QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300