Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Róbaí Acadúla 

Beidh ionadaithe ó Phelan Conran WWW.PHELANCONAN.COM, a chuireann Róbaí Acadúla ar fáil, sa Choláiste i bhfoirgneamh Teamhair (Tolglann Aontas na Mac Léinn = T0.01).

Amanna Bailithe 

Date

Time

Group

Deardaoin 22/10/15

4.00 - 7.00 in

Gach Chéimí

Dé hAoine 23/10/15

8.30 - 9.30 rn

Chéimí Maidin Dé hAoine (10rn) AMHÁIN

Dé hAoine 23/10/15

10.00 rn – 2.00 in

Chéimí Tráthnóna Dé hAoine (3in)

Caithfear na róbaí a thabhairt ar ais roimh 6.30i.n. an oíche chéanna.

Tabhair faoi deara gur ortsa atá an fhreagracht do róba a chur in áirithint. Ba chóir duit é a dhéanamh roimh am scoir gnó Dé Luain 19 Deireadh Fómhair, 2015. Ní bheidh tú in ann é a dhéanamh tar éis an dáta sin.

Cosnaíonn sé €42 róbaí a chur in áirithint roimhré (moltar go láidir é seo a dhéanamh) nó €45 ar an lá.

Ar an ábhar go bhfuil pasfhocal slán 3D mar chuid d’íocaíocht le cárta creidmheasa ar an suíomh https://www.phelanconan.com/  ní bheidh foireann Phelan Conan Ltd in ann orduithe a ghlacadh thar an guthán feasta. Cruthaíodh a leithéid chun do íocaíochtaí ar líne a chosaint.  Muna bhfuil pasfhocal slán 3D agat, is féidir é a chur i bhfeidhm ach na treoracha simplaí a leanúint le linn na róbaí a chur in áirithe.

Má bhíonn deacrachtaí agat leis an bpróiséas seo, téigh i dteagmháil le do bhanc.

Beidh ort a bheith i láthair sa bhfeisteas cuí acadúil agus suite san áit cheart ar a laghad 30 nóiméad roimh thús an tsearmanais.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil, led’ thoil, le:

WWW.PHELANCONAN.COM
Líne Chabhrach do Mhic Léinn (Saorfhóin): 1800-808-818
Ríomhphost: studenthelpline@phelanconan.com

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300