Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Cuirí d’Aíonna

Beidh do chuirí ar fáil le bailiú ó 4.00 - 7.00 i.n. ar an Déardaoin 22 agus ó 8.30 r.n. - 2.30 i.n. ar an Aoine 23 Deireadh Fómhair, 2015.
 
Is féidir cuirí a bhailiú ó Fháiltiú Aontas na Mac Léinn i bhfoirgneamh TEAMHAIR.

Tá gach réamhchéimí i dteideal 3 thicéad. Is gá do réamhchéimí a gcuirí a bhailiú agus siniú dóibh dá réir. Níl gá don Réamchéimí ticéad a bheith acu.

Ní scaoilfear aon duine isteach gan cuireadh oifigiúil. Tabharfar suíochán san Phríomhionad Bronnta (T3) do na daoine is luaithe a thagann. Beidh ar dhaoine a thagann nuair atá an Príomhionad lán suíochán a thógáil san ionad béal dorais (T1) áit a bheidh siad in ann an searmanas a fheiscint ar theilifís chiorcaid iata.

Tabharfar suíocháin d’aíonna gan ticéid san ionad seo chomh maith. Faraor, bunaithe ar taithí, beidh ar dhaoine le páistí óga (faoi 8) suí san ionad seo.

De bharr líon mór na ndaoine a bheidh i láthair agus de bharr rialacháin sábháilteachta déine dóiteáin, ní chuirfear ticéid bhreise ar fáil.

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300