Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Grianghrafadóirí

 

Cliceáil ar an pictiúr chun bróisiúr Lafayette a oscailt

 

Is iad Lafayette Photography grianghrafadóirí oifigiúla Choláiste Mhuire gan Smál le cead grianghraif a thógáil ar Lá an Bhronnta Céime. Tá sé inmholta go láidir do ghrianghrafadóireacht a chur in áirithint arlíne roimhré ag www.lafayette.ie. Beidh siad i láthair i dTeamhair i T.3.13, T.3.14 agus T.3.15 (beidh 8 stiúideó i bhfeidhm) do na searmanais éagsúla.

Beidh stiúideonna grianghrafadóireachta oscailte ar an Aoine 23 Deireadh Fómhair ó 8.00 r.n.

Beidh áirithintí arlíne oscailte go dtí meánlae ar an Deardaoin 22 Deireadh Fómhair ach molfaimid duit áirithint a dhéanamh a luaithe agus is féidir. Cuirfidh Lafayette d’órdú admháilte chugat trí rphost agus is féidir é sin a thaispeáint d’fhoireann Lafayette Photography ar lá do bhronnadh céime.

Coimeád, le do thoil, an t-ainm úsáideora agus an pasfhocal a d’úsáid tú chun do chuntas a bhunú, toisc go mbeidh tú in ann iad a úsáid chun teacht ar d’albam príobháideach arlíne tar éis do bhronnadh céime chun na grianghraif is mó a thaitníonn leat a roghnú.

Is féidir na roghanna atá ar fáil a fheiceáil ar www.lafayette.ie.

Má tá aon deacracht agat do ghrianghraif a chur in áirithint, féach, le do thoil, ar an rannóg an tsuímh a phléann le Ceisteanna Coitianta.

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300