Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Eolas maidir le Rochtain agus Míchumas

Iarrtar ar dhaoine le riachtanais speisialta a bheidh i láthair ag an mBronnadh Céime foirm maidir le Riachtanais Rochtana/Mhíchumais an Bhronnta Céime a chur isteach via r-phost nó tríd an bpost. Ba cheart an t-eolas seo a chur ar aghaidh roimhré chuig an tOifigeach Rochtana agus Míchumais ionas gur féidir na socruithe riachtanacha a dhéanamh.

Gliogáil ar an nasc seo chun an fhoirm a íoslódáil

Foirm um Riachtanais Rochtana/Mhíchumais an Bhronnta Céime 2015 (word) nó (pdf)

Oifigeach Rochtana & Míchumais
Maura Moore,
Seirbhísí Mac Léinn
Coláiste Mhuire gan Smál
Luimneach
Guthán: 061 – 204927
Rphost: Maura.Moore@mic.ul.ie 

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300