Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Digitary – Nótaire Digiteach

Ó 2008, is féidir le céimithe Choláiste Mhuire gan Smál cóipeanna leictreonacha a fháil de na cáipéisí seo a leanas má úsáidtear córas Digitary:

  • Pár na Céime
  • Forlíonadh Dioplóma Eorpach
  • Athscríbhinn – cuirfear an cháipéisíocht seo ar fáil sa tseachtain tar éis na searmanais.  

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le húsáid an chórais Digitary téigh go dtí Academic Awards Documents

 

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300