Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

DVD Bronnta Céimeanna

Má tá suim agat DVD a fháil dod’ lá speisialta, líon isteach an Fhoirm Iarratais DVD Bronnta Céimeanna 2015, led’ thoil, agus cuir sa phost é go dtí:

Seirbhísí Mac Léinn,
Coláiste Mhuire gan Smál,
Luimneach.
Guthán: 061 – 204921

Costas: €20

R-phost: katie.brosnan@mic.ul.ie

Is féidir íocaíocht a dhéanamh ar na slite seo a leanas:

Is féidir leat íoc trí chárta baincéara, is féidir amhlaidh a dhéanamh trí na sonraí a thabhairt ar an bhfón. 

Cuirfear an DVD amach sa phost chugat a luaithe agus a bheidh sé ar fáil.

Gliogáil ar an nasc seo chun an fhoirm a íoslódáil (word) nó (pdf)

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300