Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CONTENTS

Ceisteanna Coitianta

Cathain a chuirfear ar an eolas mé faoi mo shearmanas bronnadh céime?

Ní chuirfear pacáistí um Bhronnadh Céime amach sa phost chugat. Tá gach eolas maidir led’ Bhronnadh Céime le feiceáil ar an láithreán gréasáin seo. Sa chás go bhfuil aon cheist eile agat cuir rphost, led’ thoil, go dtí Carrie.Ryan@mic.ul.ie

Cad a tharlaíonn munar féidir liom freastal ar mo shearmanas bronnta?

Muna bhfuil tú in ann freastal ar do shearmanas bronnta, beidh tú in ann an coláiste a chur ar an eolas faoi seo tríd an gClárú Arlíne, bronnfar do Chéim ort in absentia, agus cuirfear do phár chugat go dtí an seoladh baile a thug tú nuair a chláraigh tú leis an gcoláiste muna n-iarrtar a mhalairt orainn.

Ba cheart iarratais go gcuirfear do phár chuig seoladh eile seachas an seoladh atá cláraithe agat leis an gcoláiste a chur chuig Carrie.Ryan@mic.ul.ie – bíodh d’ainm iomlán, d’uimhir aitheantais agus do chúrsa sonraithe sa ríomhphost.

Bí ar an eolas nach gnáth-nós é go nglaoitear amach ainmneacha iarrthóiri nach mbíonn i láthair le linn an tsearmanais bhronnta.

An féidir liom é a chur siar?

Ní féidir bronnadh céimeanna a chur siar faraor.

Cathain a gheobhaidh mé mo Phár?

Bronnfar do Phár ort ag an Searmanas.

An féidir liom mo phár a fháil as Gaeilge?

Is  féidir do phár a fháil as Gaeilge – sa chás go bhfuil amhlaidh uait is gá duit ríomhphost a chur chuig Carrie.Ryan@mic.ul.ie faoi 5.00i.n. ar an gCéadaoin 14 Deireadh Fómhair 2015 – bíodh d’ainm iomlán, d’uimhir aitheantais agus do chúrsa sonraithe sa ríomhphost.

Is é an t-ainm a chuirfear ar do phár ná an t-ainm a úsáideadh nuair a chláraigh tú leis an gcoláiste, .i. an t-ainm atá ar do theastas breithe muna ndeirtear a mhalairt linn. Ba cheart fógraí a chur chuig Carrie.Ryan@mic.ul.ie.  Bíodh d’ainm iomlán, d’uimhir aitheantais agus do chúrsa sonraithe sa ríomhphost.

Tabhair faoi deara go ngearrfar táille €60 chun pair bhreise/eile a sholáthar.

Cad ba cheart dom a chaitheamh?

Is gá duit feisteas acadúil a chaitheamh, is féidir é a fháil ar cíos ó Phelan Conan Associates Ltd., www.phelanconan.com Guthán: 1800-808-818.

Cén t-am go mba cheart dom a bheith ann?

Is gá duit a bheith i láthair, gléasta i bhfeisteas acadúil cuí agus suite id’ áit cheart, ar a laghad 30 nóiméad sar a chuirfear tús leis an searmanas.

Cén fhaid a leanann an searmanas?

Leanann gach searmanas thart ar uair a’ chloig go leith.

Cé mhéid aíonna gur féidir liom a thabhairt liom?

Chun rialacháin um Dhóiteáin agus Shábháilteacht a chomhlíonadh, is gá teorainn a chur ar líon na n-aíonna. Tá gach céimí i dteideal 3 thicéad don mBronnadh Céime. Níl ticéad ag teastáil ón gCéimí. Tá súil againn go dtuigeann tú gur gá na srianta seo a chur i bhfeidhm.

An bhfuil cead ag páistí a bheith i láthair?

Tá. Bunaithe ar ár dtaithí is gá do thuismitheoirí le páistí faoi 8 suí i T1 áit inar féidir leo féachaint ar na himeachtaí ar Theilifís Chiorcaid Iata.

An bhfuil bealach isteach ag daoine le riachtanais speisialta?

Tá. Sa chás go bhfuil riachtanais speisialta ag céimí, nó ag aoi, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Rochtana agus Míchumais: Maura Moore. Guthán: 061-204927 nó seol rphost go Maura.Moore@mic.ul.ie ionas gur féidir linn a chinntiú go mbainfidh tú taitneamh as an Searmanas.

An bhfuil seirbhís ghrianghrafadóireachta ar an gcampas?

Is é Layafette Photography www.lafayette.ie grianghrafadóirí oifigiúla an Choláiste don mBronnadh Céime atá ag teacht. Beidh foireannn Lafayette i bhfoirgneamh Teamhair le linn na searmanas go léir. Tabhair faoi deara gurab iad Lafayette Photography amháin atá aitheanta mar ghrianghrafadóirí oifigiúla ag an gColáiste agus ní cheadaítear d’aon ghrianghrafadóirí gairmiúla eile a bheith i láthair ar an gcampas ar Lá an Bhronnta Céime.

Cad iad na socruithe páirceála atá curtha i bhfeidhm?

Toisc nach bhfuil ach méid áirithe spásanna páirceála ar an gcampas agus de bharr na sluaite a bheidh i láthair, bheadh sé inmholta duit socruithe páirceála eile a dhéanamh. Tabhair faoi deara teachtaireacht ón nGarda Síochána anseo ar chlé.

Cén sólaistí a bheidh ar fáil?

Bíonn fáiltiú ar siúl i mBonnfhoirgneamh an Choláiste tar éis gach searmanas, le tae/caifé agus buifé éadrom duit féin agus d’aíonna.

QUICK LINKS
GATEWAYS
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300