Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CLÁR ÁBHAIR

TAIGHDE i gCOLÁISTE MHUIRE GAN SMÁL

A chomhghleacaithe agus a chairde,

Táim buíoch daoibh as ucht cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin thaighde Choláiste Mhuire gan Smál. Tá an suíomh deartha chun léargas a thabhairt ar ghníomhaíochtaí taighde a bhíonn ar siúl anseo, mar aon le heolas a thabhairt faoinár bpolasaithe agus faoinár nósanna imeachta maidir le taighde. Is don fhoireann amháin roinnt de na naisc agus is gá uimhir aitheantais phearsanta a úsáid chun iad a oscailt ach tá formhór na nasc oscailte do gach úsáideoir agus do chuairteoirí.

Tá ár dtaighdeoirí ag gabháil do thionscadail áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus d’fheitheoireacht ar thaighde iarchéime go leibhéal na dochtúireachta. Tá baint níos mó ná riamh ag baill dáimhe le taighe an oideachais agus le taighde sna Dána, sna Daonnachtaí agus sna hEolaíochtaí Sóisialta, ag claochlú agus ag cur an oideachais chun cinn ar aon dul le riachtanais an tsochaí i gcoitinne. Tugann m’oifig tacaíocht chuimsitheach do thaighdeoirí, i limisitéir cosúil le scríbhneoireacht tairisceana taighde, le bainistíocht airgeadais, le riaradh tionscadail thaighde agus le forbairt ghairmiúil, le soláthar acmhainní do bhaill foirne chun comhoibriú le comhghleacaithe taighde in Éirinn agus thar lear san áireamh.

Bhí baint agam le blianta le riaradh thaighde i gColáiste Mhuire gan Smál agus ar deireadh dhírigh mé mo ghairm ar chur chun cinn agus ar thacaíocht a thabhairt don taighde nuair a ceapadh mar Leas-Uachtarán Taighde mé i 2007. Is mór an sásamh dom é go bhfuil fás easpónantíul tagtha ar rannpháirtíocht agus ar táirgiúlacht i dtaighde sa Choláiste. Tá súil agam agus tá sé mar aidhm agam go leanfaidh ár misean taighde ar aghaidh ag fás agus ag forbairt sna blianta amach romhainn.

An tOllamh Michael G. Healy, BA, H.Dip.Ed., M.A., Ph.D
Comh-Leasuachtarán Taighde
Coláiste Mhuire gan Smál
Guthán: 0035361204350
Email: mike.healy@mic.ul.ie

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300