Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CLÁR ÁBHAIR

FÁILTE

Tá fáilte romhat go suíomh idirlín Choláiste Mhuire gan Smál (CMgS). Bunaithe i 1898, is Coláiste Caitliceach Oideachais agus Saorealaíon é Coláiste Mhuire gan Smál. Tairiscíonn an Coláiste réimse leathan de chláir san Oideachas agus sna Dána ag leibhéal fochéime agus iarchéime agus tá os cionn 3,000 mac léinn i mbun staidéir anseo.

Tá an suíomh idirlín seo deartha chun gur féidir le réimse leathan daoine, baill foirne, mic léinn (reatha agus ionchasacha), alumni, piarí agus páirtnéirí acadúla, tuismitheoirí, cairde agus cuairteoirí teacht ar fhaisnéis faoin gColáiste.

Ba cheart go dtreorófar cuairteoirí go dtí ár suíomh idirlín go dtí an fhaisnéis atá á lorg acu gan mhoill trí úsáid a bhaint as na naisc atá ag barr an Leathanaigh Bhaile (tá roghchlár anuas anseo chomh maith) agus trí úsáid a bhaint as na Geataí agus na Naisc Tapa atá san áireamh ar gach leathanach gréasáin. Tá na naisc atá ag barr an Leathanaigh Bhaile le fáil ar gach leathanach ar an suíomh freisin ionas nach mbeidh aon úsáideoir ach clic nó dhó ón bhfaisnéis atá á lorg acu. 

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an suíomh idirlín agus go n-aimseoidh tú an fhaisnéis atá uait ach, sa chás go mbíonn aon deacrachtaí agat, bheimis go mór faoi chomaoin agat ach aiseolas a chur chugainn: webmaster@mic.ul.ie

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300