Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CLÁR ÁBHAIR

MIC Graduation

DÁMHA AGUS RANNA

Tá dhá dhámh acadúil i gColáiste Mhuire gan Smál, Dámh na nDán agus Dámh an Oideachais.
Tá réimse ranna acadúla i ngach Dámh agus sa chuid seo den suíomh tá mionsonraí faoi fhócas acadúil na ranna seo, faoin méid a thugann siad do na cláir a chuireann an Coláiste ar fáil agus sonraí foirne.
 

spaceSearmanas Bronnta CMgS 2011

Do cheisteanna ginearálta, glaoigh, led’ thoil, ar:

Oifig na nDán:  + 353 61 204972

Oifig an Oideachais + 353 61 204906

 

Dámha & Ranna – Sracfhéachaint

 

Oifig na nDán

 

Déan ar Dhámh na nDán: An tOllamh Michael Breen

 

 

 

 

 

Teanga agus Litríocht an Bhéarla

 

An Dr. Eugene O’Brien, Ceann Roinne

 

Léann na Fraincise

 

An Dr. Loïc Guyon, Ceann Roinne

 

Gaeilge

 

An Dr. Áinéad Ní Mhuirthile, Ceann Roinne

 

 

Tíreolaíocht 

 

An tOll. Des McCafferty, Ceann Roinne

 

Léann Gearmánach

 

Dr. Christiane Schönfeld, Ceann Roinne

 

Stair

 

An Dr. Liam Irwin, Ceann Roinne

 

Matamaitic agus Staidéir Ríomhaireachta 
 

An Dr. Gerard Enright, Ceann Roinne

 

Na Meáin

 

An Dr. Rosemary Day, Ceann Roinne

 

Ceol

 

An Dr. Gareth Cox, Ceann Roinne

 

Fealsúnacht

 

An Dr. Stephen Thornton, Ceann Roinne

 

Síceolaíocht

 

An Dr. Veronica Cullinan, Ceann Roinne

 

Diagacht agus Staidéir na Reiligiún

 

An tOll. Éamonn Conway, Ceann Roinne

 

 

 

 

 

 

Oifig an Oideachais

 

Déan ar Dhámh an Oideachais: An tOllamh Teresa O’Doherty

 

 

 

 

Roinn na Foghlama, Sochaí 
agus Léann an Chreidimh
 

An tOll. Claire Lyons, Ceann Roinne

 

An Roinn Litearthachta agus Matoideachais

 

Uas. Seán de Brún, Ceann

 

Roinn na nEalaíon agus an Chorpoideachais

 

An Dr. Michael Finneran, Ceann

 

Roinn na hOideolaíochta Machnamhaí agus Léann na Luath-Óige

 

An tOll Teresa O’Doherty, Ceann (gníomhach)

 

Roinn an Oideachais Speisialta

 

An Dr. Patricia Daly, Ceann

 

 

 

 

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300