Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CLÁR ÁBHAIR

Prospective Students

MIC LÉINN IONCHASACHA

Ag Coláiste Mhuire gan Smál leagtar béim ar sármhaitheas teagaisc, foghlama agus taighde mar aon le héiteas an chuimsithe.  Cé go mbeidh daoine óga atá ag díriú ar an gcúrsa a roghnaíodar tríd an Ardteist agus an LOI i measc na mic léinn ionchasacha, beidh daoine ó gach cúlra agus gach aoisghrúpa inár measc chomh maith, daoine atá tagtha go dtí an Coláiste ar bhealaí éagsúla. 

Más mac léinn ionchasach thú, is féidir an rannóg seo den suíomh idirlín a úsáid chun tuilleadh eolais a fháil faoin dtaithí tríú leibhéil ard-chaighdeáin agus uathúil a gheobhaidh tú i gColáiste Mhuire gan Smál.  

Réamheolaire

Is féidir gach eolas a fháil faoinár gcláir acadúla agus faoina seirbhísí agus na tacaíochtaí atá ar fáil duit trí féachaint ar chóip den Réamheolaire (Adobe Reader riachtanach).

Saol ar Champas Coláiste Mhuire gan Smál - Tógfaidh Dáithí timpeall an Choláiste thú

Téigh ar chamchuairt timpeall ar champas an Choláiste sa bhfíseán seo, faigh amach faoi na cúrsaí, na háiseanna agus faoi shaol an mhic léinn in éineacht le h-iar mhac léinn, Dáithí Ó Sé ó TG4.

Mic Léinn Fochéime

Cúrsaí & Riachtanais Iontrála

Nós Imeachta Iarratais

Táillí & Muirir

Mic Léinn Iarchéime

Cláir Múinte

Cláir Thaighde

Táilli & Muirir

Mic Léinn Lánfhásta

Eligibilty

Cúrsaí & Iarratais

Acadúil Tacaíocht do Mhic Léinn Lánfhásta

Mic Léinn Idirnáisiúnta

Cúrsaí & Iarratais

Cóiríocht

Ollscoileanna Comhpháirtí

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300