Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CLÁR ÁBHAIR

MIC LÉINN REATHA

I gColáiste Mhuire gan Smál, tá caighdeán taithí an mhic léinn fíorthábhachtach agus tá cur chuige iomlánaíoch i bhfeidhm againn maidir lenár mic léinn. 

Tá an fhealsúnacht seo léirithe sa chuid seo dár suíomh idirlín a chuireann gach eolas ar fáil do mhic léinn reatha chun gur féidir leo taitneamh a bhaint as gach gné do shaol an mhic léinn. 

Tá súil againn go n-aimseoidh tú an t-eolas atá uait, ach munar féidir leat amhlaidh a dhéanamh, cuirfear fáilte roimh aon aiseolas maidir le slite chun feabhas a chur ar an suíomh:  MIC WEBMASTER

 

   
   

OIFIG SEIRBHÍSÍ NA MAC LÉINN

 

Rochtain & Míchumas

Grinnfhiosrúchán na nGardaí

Cóiríocht

Deontais

Iontrálacha

Foirmeacha stádas na Mac Léinn

Scrúduithe

Seirbhísí na Mac Léinn

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA DO MHIC LÉINN

 

Séiplíneacht

Aonad-Tacaíochta d’Fhoghlaimeoirí

Comhairleoireacht

An tIonad Leighis

Aonad um Chothú Sláinte

Comhordaitheoir Mac Léinn-Tuismitheora

Seirbhísí FT

Aontas na Mac Léinn

 

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300