Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CLÁR ÁBHAIR

Seirbhísí Gairmiúla

Fáilte romhat go dtí an Rannóg Seirbhísí agus Riaracháin. Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil i gColáiste Mhuire Gan Smál. Táimid ag súil go mbainfidh sibh leas astu.

Más mian leat teagmháil a dhéanamh le haonad riaracháin nó seirbhíse ar leith ó lasc-chlár an Choláiste, glaoigh ar an uimhir seo a leanas, le do thoil:
Príomh-fháiltiú: + 353 61 204300


Seirbhísí Gairmiúla – A-Z  

Cóiríocht & Comhdháil

+ 353 61 204391

bookwithus@mic.ul.ie

Rochtain & Míchumas

+ 353 61 204927

maura.moore@mic.ul.ie

Alumni & Cairde

+ 353 61 204935

deirdre.carroll@mic.ul.ie

Oifig na nDán

+ 353 61 204972

rachel.godfrey@mic.ul.ie

Seirbhísí Closamhairc

+ 353 61 204387

jim.coleman@mic.ul.ie

Oifig um Cothabháil Tógála

+ 353 61 204586

brian.kirby@mic.ul.ie

Séiplíneacht

+ 353 61 204331

michael.wall@mic.ul.ie

Seirbhís Chomhairleoireacht

+ 353 61 204948 

brid.oconnell@mic.ul.ie 

Cosaint Sonraí

+ 353 61 204332 

gary.obrien@mic.ul.ie 

Oifig an Oideachais

+ 353 61 204906

sheila.kent@mic.ul.ie 

Scrúduithe

+ 353 61 204921 

carrie.ryan@mic.ul.ie 

Oifig an Airgeadais

+ 353 61 204312

nicola.synan@mic.ul.ie 

Saoráil Faisnéise

+ 353 61 204332

gary.obrien@mic.ul.ie 

Grinnfhiosrúchán na nGardaí

+ 353 61 204962 

eileen.daly@mic.ul.ie 

Deontais

+ 353 61 204537 

sharon.barry@mic.ul.ie 

Aonad um Chothú Sláinte

+ 353 61 204922 

health.promotion@mic.ul.ie 

Oifig Shláinte & Shábháilteachta

+ 353 61 204914 

caroline.duffy@mic.ul.ie 

Acmhainní Daonna

+ 353 61 204546

ann-marie.ryan@mic.ul.ie 

Seirbhísí IT

+ 353 61 204587 

paul.murphy@mic.ul.ie 

Mic Léinn Idirnáisiúnta

+ 353 61 204929

admissions@mic.ul.ie 

Leabharlann

+ 353 61 204367 

gerardine.moloney@mic.ul.ie 

Aonad Tacaíochta d’Fhoghlaimeoirí

+ 353 61 204717 

james.binchy@mic.ul.ie 

Oifig Margaíochta & Cumarsáide

+ 353 61 204595

holly.cowman@mic.ul.ie 

An tIonad Leighis

+ 353 61 204343

helen.odea@mic.ul.ie 

Oifigeach na Gaeilge

+ 353 61 204548 

caitriona.breathnach@mic.ul.ie 

Oifig Comharoideachais

+ 353 61 204307 

maeve.sullivan@mic.ul.ie 

Oifig na nIarchéimithe

+ 353 61 204556

hellen.gallagher@mic.ul.ie 

Oifig an Uachtaráin

+ 353 61 204589 

orla.banks@mic.ul.ie 

An Oifig Cáilíochta

+ 353 61 204515 

emma.barry@mic.ul.ie 

Fáiltiú

+ 353 61 204997

main.reception@mic.ul.ie 

Athghrafaic

+ 353 61 204323

eileen.madden@mic.ul.ie 

Oifig Taighde

+ 353 61 204980 

mary.collins@mic.ul.ie 

Áirithintí Seomraí

+ 353 61 204997

main.reception@mic.ul.ie 

An Oifig Spórt

+ 353 61 204375 

ciara.cregan@mic.ul.ie 

Mac Léinn-Tuismitheoirí

+ 353 61 204347 

nicola.hurley@mic.ul.ie 

Oifig Seirbhísí na Mac Léinn

+ 353 61 204921

kathleen.leamy@mic.ul.ie 

 

 

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300